Wednesday 8 November 2023

യൂറിക് ആസിഡ് വരുത്തുന്നത് ഇറച്ചിയും മീനുമല്ല നമ്മൾ എന്നും കഴിക്കുന്ന ഈ ഭക്ഷണമാണ് It's not meat and fish that cause uric acid, it's the food we eat all the time

Subscribe to get more videos :