Sunday 19 November 2023

കുടലിൽ ഫങ്കസ് ബാധ ,അവശിഷ്ടങ്ങൾ കുടലിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു ശരീരം കാണിച്ചുതരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ

Subscribe to get more videos :