Monday 13 November 2023

ഒരു തകിട് ഷീറ്റിന് കീഴിൽ ചെളിയിൽ കിടക്കുന്ന 2 കുരുന്നുകളും അമ്മയും , ആർക്കും വരരുത് ഈ അവസ്ഥ 2 children and a mother lying in the mud under a plate sheet, no one should be in this situation

Subscribe to get more videos :