Tuesday 17 October 2023

കൊഴിഞ്ഞു തീരാറായി ഒരിക്കലും വളരില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച എന്റെ മുടി ഒരു മാസം കൊണ്ട് വളർത്തിയത് ഇരട്ടി My hair that I thought would never grow back almost fell out and grew twice as much in a month

Subscribe to get more videos :