Monday 30 October 2023

ഈ അഞ്ചുഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ പ്രമേഹം വരില്ല ഉള്ളത് മാറും ?കുടവയറും ചുരുങ്ങി ഫ്ലാറ്റ് ആകും If you eat these five foods, you won't get diabetes and your stomach will shrink and become flat

Subscribe to get more videos :