Friday, 1 September 2023

കീഴ്വായു ഉണ്ടാവാനും കാരണം ഇതാണ് മലം പുറത്താക്കാൻ കഴിക്കേണ്ട ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഡോക്ടർ പറയുന്നു

Subscribe to get more videos :