Wednesday, 16 August 2023

സ്ത്രീകൾക്ക് മൂത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് വരുന്നത് നിസ്സാരമായി കാണരുത് ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴകൾ വരുന്നതിനെ ലക്ഷണമാണ്

Subscribe to get more videos :